35.000 

Chất liệu gỗ nu cà phê

Đường kính 8cm đến 12cm

Cao 7cm đên 10cm

Rỗng 4cm đến 6cm