199.000 

Khúc gỗ lũa nu  tự nhiên, làm đôn kê, bàn, ghế, trang trí. Đôn gỗ lũa hoàn toàn tự nhiên từ nu cây cà phê lâu năm có hình dạng độc đáo và duy nhất.

Đôn gỗ chắc chắn và được xử lý cẩn thận nên tuổi thọ rất dài. Đôn gỗ phù hợp làm kệ trang trí tượng, bàn, đế,  kê chậu, trang trí, decor hoặc đạo cụ chụp hình.