Hướng dẫn lấy link giới thiệu 

Bạn vào trang cộng tác viên →bấm vào mục marketing
↓liên kết sản phẩm
↑chọn danh mục sản phẩm Choose category ở bên trên ,bạn muốn lấy link sản phẩm nào thì bấm vào Get link -> bấm trực tiếp vào link rồi copy link,dán vào đâu,chia sẻ mạng xã hội tùy bạn nhé. 
 
Choose category là Chọn danh mục
Search Products là tìm kiếm sản phẩm
Default Sorting là Mặc định phân loại
 
• Trong đây bạn sẽ phần hoa hồng tiền thưởng cho từng sản phẩm.
VD: Rewards 45600VND là Phần thưởng của sản phẩm đó.