Đầu tiên bạn nhấp vào biểu tượng tài khoản →chọn nút đăng ký →chọn nút  “Tôi là một nhà cung cấp”…điền đầy đủ thông tin…rồi nhấn nút Đăng ký.

Lưu ý: Emai và số điện thoại chỉ được đăng ký thành 1 lần trên website thôi nhé.

Nếu bạn muốn sử dụng Email cũ để tạo 1 tài khoản khác thì vui lòng liên hệ với quản trị website để xử lý giúp bạn nhé.

Sau khi bạn đăng ký tài khoản thành công,hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến Trang bảng điều khiển nhà cung cấp như hình dưới.

Để đăng bán sản phẩm Bạn chọn mục Các sản phẩm…thêm sản phẩm mới, bạn có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp màn hình.

Để tiện cho khách hàng liên lạc với bạn. Ba vào Cài đặt ở bảng điều khiển…kéo xuống dưới và chọn bật chế độ live chat

Chúng tôi chỉ hướng dẫn những mục quan trọng thôi. Hệ thống website rất đa dạng, trong bảng điều khiển của nhà cung cấp, bạn tùy chỉnh theo ý của bạn, rồi Cập nhật tài khoản.

Chúc bạn thành công!

 

• Nếu bạn đã có tài khoản Affiliate hoặc bạn là Khách hàng đã đã đăng ký trên website ngaynay. Bạn muốn kết hợp bán sản phẩm,vui lòng vào → Cập nhật tài khoản cho Nhà cung cấp rồi tạo cửa hàng để bán ok nhé.